“ปลัดแรงงาน”ขอตำรวจงดจับต่างด้าวถึง30มิ.ย.61

กระทรวงแรงงาน ร่อนหนังสือ ถึงตำรวจ ของดจับกุมแรงงานต่างด้าวจนถึง 30 มิ.ย.61 เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่กระทรวงแรงงานได้เสนอรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้มาตรา 44 ขยายระยะเวลาผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในเมืองไทยได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561 นั้น ล่าสุด ตนได้ทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

เรื่องขอความร่วมมือผ่อนผันการดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ระบุว่า ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 ก.ค.2560 เรื่องมาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขความขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมาตรา 101, 102, 119 และ 122 แห่งพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.2560 นั้น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2560 คณะรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ได้รับทราบถึงความจำเป็นที่จะต้องผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวที่กำลังดำเนินการพิสูจน์สัญชาติยังไม่แล้วเสร็จ โดยขยายเวลาออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561 ซึ่งขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่าง คสช.พิจารณาใช้มาจราก 44 ในการผ่อนผัน ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวเกิดความตื่นตระหนก และเพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงแรงงานจึงขอความร่วมมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่อนผันการดำเนินการปราบปราม จับกุม เนินคดีกะบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาในห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.จนถึงวันที่ 30 มิ.ย.2561  ทั้งนี้ ทราบว่าทางสำนักข่าวตำรวจแห่งชาติเองก็ได้ทำหนังสือเวียนแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศแล้ว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews