เชิญฟังการบรรยาย “ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพ” จัดโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา

เนื่องด้วยอาศรมสยาม-จีนวิทยา จะจัดบรรยายหัวข้อ “ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพ” โดย ผศ.ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

*หมายเหตุ – การเข้าฟังบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจกรุณาโทรศัพท์สอบถามและจองที่นั่งล่วงหน้าที่ โทร. 0-2071-1009 หรือส่งรายชื่อได้ที่ [email protected] หรือ Facebook : อาศรมสยาม-จีนวิทยา ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์