เทศกาลตรวจกระเช้าปีใหม่ คุมเข้มคุณภาพสินค้า

กทม.ได้เริ่มส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าที่นำมาจัดกระเช้าป้องกันการนำสินค้าไม่ได้คุณภาพหมดอายุ มาบรรจุในกระเช้า เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารโดยได้ขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญคัดเลือกสินค้าคุณภาพดี ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่าขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งประชาชนต่างซื้อหาของขวัญปีใหม่รูปแบบต่าง ๆ มอบให้แก่กัน

โดย กทม.ได้เริ่มส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าที่นำมาจัดกระเช้าป้องกันการนำสินค้าไม่ได้คุณภาพหมดอายุ มาบรรจุในกระเช้า เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารโดยได้ขอความร่วมมือให้ผู้จำหน่ายกระเช้าของขวัญคัดเลือกสินค้าคุณภาพดี แสดงสัญลักษณ์ของห้างสถานประกอบการบนกระเช้าของขวัญ แสดงวันที่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า หรือ คืนได้ภายในวันที่ 28 ก.พ. ปี 61 โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจการจัดจำหน่ายกระเช้าของขวัญตามจุดจำหน่ายทั้งในห้างสรรพสินค้าและตลาดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี 2561
สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติคือ 1.กระเช้าของขวัญประเภทอาหารบรรจุภัณฑ์สินค้าจะต้องมีระยะเวลาก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน ฉลากอาหารมี อย.รับรองมีรายละเอียดวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิดบนกระเช้า 2.กระเช้าของขวัญประเภทผักผลไม้สินค้าต้องสด ใหม่ แสดงวันเดือนปีที่บรรจุลงกระเช้าและรอจำหน่ายไม่เกิน 3 วัน มีสัญลักษณ์ของห้างสถานประกอบการบนกระเช้า แสดงวันที่รับเปลี่ยนคืนหากผู้บริโภคไม่พอใจในคุณภาพ 3.กระเช้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีการตั้งวางกระเช้าสินค้าประเภทนี้แยกจากกระเช้าอื่น ๆ มีรายละเอียดสินค้าและสามารถเปลี่ยนคืนได้ก่อนวันหมดอายุของสินค้าที่มีอายุสั้นที่สุดในกระเช้า 4.กระเช้าสินค้าทางเลือกอื่น ๆ เช่น กระเช้าขนมไทยหรือกระเช้าเพื่อสุขภาพ แสดงวันหมดอายุของสินค้าทุกชนิดบนกระเช้าหรือจำหน่ายวันต่อวัน หากเป็นอาหารพร้อมบริโภคที่มีอายุสั้นแสดงสัญลักษณ์ของห้างบนกระเช้า 5.กระเช้าของขวัญที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามวางจำหน่ายหรือตั้งแสดงเด็ดขาด หากตรวจพบถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth