เพิ่มเลนรถฉุกเฉินเข้า3โรงพยาบาลส่งคนเจ็บป่วยถึงหมอไว

บช.น.เตรียมเพิ่มเลนรถฉุกเฉินเข้า3โรงพยาบาลขอทางให้คนเจ็บป่วยถึงมือหมอไวๆ รพ.กลาง,รพ.เจริญกรุงฯ,รพ.เลิศสิน รายงานข่าวจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.)  แจ้งว่า  กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) ได้ประชุมคณะกรรมการบูรณาการกรณีรถฉุกเฉินกู้ชีพเพื่อดำเนินการจัดทำเส้นทางฉุกเฉิน(Emergency  lane)  โดยที่ผ่านมาได้มีการเสนอให้จัดทำช่องทางสำหรับรถฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก 6 โรงพยาบาล(รพ.)

ได้แก่  โรงพยาบาลภูมิพล  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเลิศสิน  โรงพยาบาลนพรัตราชธานี และ โรงพยาบาลตากสิน  เพื่อกำหนดช่อองทางที่ชัดเจนสำหรับรถฉุกเฉินที่จะนำส่งผู้ป่วยให้ถึงมือแพทย์โดยเร็วในโรงพยาบาลแม่ข่ายเพราะที่ผ่านมาพบว่าโรงพยาบาล ทั้ง 6 แห่ง  อยู่ในจุดที่สภาพการจราจรติดขัดทำให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการรักษาไม่ทันเวลา  ดังนั้นจึงมีการเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาทำช่องทางสำหรับรถฉุกเฉินโดยเฉพาะโดยการดำเนินการได้นำช่องทางสำหรับรถฉุกเฉินในส่วนของโรงพยาบาลราชวิถี ตั้งแต่ใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้าถนนราชวิถีขาเข้า  ซึ่งหลังทำไปแล้วพบว่าสามารถนำส่งผู้ป่วยได้ไวขึ้นผู้ใช้ถนนหลีกทางให้รวดเร็วเนื่องจากมีการตีเส้นที่ชัดเจน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews