แนะประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน ไม่มีแมลงวันตอม ล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ เพื่อป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ หลังปีนี้พบผู้ป่วยโรคนี้กว่า 9 หมื่นรายแล้ว นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวพบผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคอาหารเป็นพิษในจังหวัดมหาสารคามนั้น
กรมควบคุมโรค ได้ส่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทั้งจากสำนักระบาดวิทยา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคหลังได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าว จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น พบผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษทั้งหมด 61 ราย (ชาย 22 ราย หญิง 39 ราย) ในจำนวนนี้เสียชีวิต 3 ราย สำหรับประวัติการรับประทานอาหารที่เชื่อมโยงกันคือ การรับประทานซุบขนุนที่ซื้อจากตลาด ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการปวดท้อง อาเจียน ถ่ายเหลว ถ่ายเป็นน้ำ และมีไข้ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยรายใหม่ในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่พบผู้ป่วยรายสุดท้ายถึงปัจจุบัน ยังไม่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม ส่วนการเฝ้าระวังในชุมชน ทีม SRRT ได้ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ใน 8 หมู่บ้านที่พบผู้ป่วย ผลการสอบสวนไม่พบผู้ป่วยใหม่เพิ่มเติมเช่นกัน ทางทีมจึงได้ให้คำแนะนำและให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ ผู้ที่มีอาการอุจจาระร่วงให้รีบไปพบแพทย์ และแนะนำการปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาในหมู่บ้าน รวมถึงเข้าให้สุขวิทยาส่วนบุคคลแก่แม่ค้า
สำหรับสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษในประเทศไทย ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-13 พฤศจิกายน 2560 พบผู้ป่วยแล้ว 93,234 ราย กลุ่มอายุที่พบมากสุดคือ 15-24 ปี รองลงมาอายุ 65 ปีขึ้นไป และ 45-54 ปี ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ลำพูน ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มหาสารคาม และแม่ฮ่องสอน ตามลำดับ ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือภาคเหนือ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth